Nás denníček, alebo čo máme nové u nás..


24.02.2022: Legislatívne zmeny v oblasti CITES účinných k 1. marcu 2022

Dovoľujeme si Vás informovať o legislatívnych zmenách v oblasti CITES účinných k 1. marcu 2022, ktoré sa týkajú zákazu držby a odovzdania do držby živých exemplárov vybraných druhov mačkovitých šeliem, všetkých druhov pa.. >>


 

20.01.2022: Od 1. februára 2022 platí zákaz chovu primátov!!!

Od 1. februára 2022 platí zákaz chovu primátov v súkromných chovoch na Slovensku. Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu .. >>


 

04.06.2016: Realita chovu makaka rézusa a makaka jávskeho

Dlhšiu dobu som sa chystal napísať pár postrehov k chovu impozantného primáta – makaka, môjho najobľúbenejšieho z nášho chovu. Na začiatku nášho chovu makakov bol náš pohľad na nich značne skreslený, musím sa otvorene pr.. >>


 

03.06.2016: Chcete si kúpiť a chovať opičku? Kosmáča? Čítajte..

V poslednej dobe sa ľudia často pýtajú na chov primátov, hlavne kosmáčov. Prečo asi? :-) Najčastejšie ide o otázky ako: „Mám záujem o chov opíc kosmáč bielofúzy. Chcela by som sa informovať, či viete vybaviť papiere na c.. >>


 

21.08.2013: Veľký smútok: Uhynula nám tragicky naša Pipinka :-(

Život je niekedy nevyspytateľný, ba priam až krutý. Jeden deň Váš najlepší priateľ je pri Vás a na druhý deň sa môže všetko zmeniť. To sa stalo aj nám, ešte včera sme večer spoločne trávili s mojou drahou polovičkou večerný čas pri makakoch, pri našej Pipinke. Sedela nám na pleci, papala večeru a poriadne nám s pohľadom jej vlastným čistila vlasy. Čo viac napísať, bola členom rodiny, naším dieťaťom. Dnes sa jej život nešťastne skončil, našli sme ju ráno obesenú na lane, chúďa naše si omotalo lano okolo krku. Skončila rovnako ako mláďa gorily Tatu v Pražskej zoo takto pred rokom. Až v takýchto okamžikoch si človek uvedomí, aký je bezmocný voči prírode, všetko by som obetoval za jej život, ale už sa s tým nedá nič žiaľ robiť..

Je to pre nás veľká rana, bude nám neskutočne chýbať, ak existuje nejaké opičkovské nebíčko, tak hádam jej tam bude dobre.


 

27.06.2013: Pozor na nové zmeny! Zmenili sa tlačivá druhových kariet.

Mnohí z chovateľov možno ani nepostrehli zmeny v zákonoch, ktoré sa udiali v poslednom období. Jednou z podstatných zmien je potreba zaviesť novú druhovú kartu – použiť formulár DK v aktuálnom znení pre všetky prírastky po 15. 6. 2013! Funguje to tak, že staré druhové karty ostávajú v platnosti, avšak voľné políčka sa vyškrtnú a nové prírastky sa už budú zapisovať do nového tlačiva tak, aby číselne nadväzovali.

********************************

Citujem vyhlášku MŽP 110/2005 - § 14a:

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013

(1) Tlačivá príloh č. 2, 4, 5, 7 a 8 platné pred 15. marcom 2013 možno použiť do 15. júna 2013.

(2) Evidencia vedená podľa predpisu platného pred 15. marcom 2013 na tlačivách druhovej karty exemplára živočícha a evidenčného zoznamu exemplárov rastlín sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky.

Znenie vyhlášky a nové druhové karty nájdete tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-110


 
|1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24|   ďalšia strana >> 

 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2024 J&D MEDIA s.r.o.