Kontakt na prevádzkovateľa stránky tamarin.sk a prevádzkovateľa zariadenia zameraného na chov primátov.

Kľudne nám môžete napísať ak máte otázky k chovu, alebo máte záujem o spoluprácu alebo reklamu. Nie vždy vieme odpoveď na každú otázku, ale keď vieme poradíme..


Prevádzkovateľ zariadenia na chov primátov za účelom ich vystavovania verejnosti

J&D MEDIA s.r.o.
Estónska 1
821 06 Bratislava
IČO: 36836630
IČ DPH: SK2022455270

Evidenčné číslo chovateľa: 04764/10
Registračné číslo zariadenia na držbu a chov primátov: VV-SC-04
Registračné číslo prepravcu zvierat: SK T 460014

Náš chov bol schválený ako zariadenie v ktorom sa chovajú alebo držia zvieratá na účely ich vystavovania verejnosti dňa 21.2.2011 Krajskou veterinárnou a potravinovou správou v Bratislave.

Úradná veterinárna kontrola nášho zariadenia na záujmový chov primátov bola vykonaná 16.8.2010 pod č. 1020231608/2010/1 regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec.

Spoločnosť J&D MEDIA s.r.o. je zapísaná v OR pod číslom 48027/B, oddiel Sro.


Obchodní partneri

V prípade záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou a stránkou tamarin.sk kontaktujte nás na:

tel: +421 (0)949 745 303 (SK)
tel: +421 (0)948 552 554 (SK,EN)
e-mail: tamarin@tamarin.sk


 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2023 J&D MEDIA s.r.o.