Odporúčania na rozmery ubikácie, minimálne požiadavky k chovu primátov

Ak hľadáte aké rozmery ubikácie a minimálne požiadavky na chov bude štát od Vás vyžadovať, nájdete ich na tejto stránke. Niektoré druhy vzácnych opíc v nej vôbec nenájdete, pri tvore prílohy sa pravdepodobne nerátalo, že by ich niekto vôbec choval v súkromnom chove.


Na stránke nrsr.sk je dostupný materiál pod názvom Podrobnosti o dlhodobom chove Voľne žijúcich cicavcov. Ide o prílohu k vyhláške. Plné znenie si môžete stiahnuť tu. Nižsie uvedené informácie pochádzajú z tejto prílohy. Tieto odporučania berte ako informačné, je potrebné ich vždy skonzultovať na štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR.

Vo vyhláške chýba tamarín (Saguinus). Podľa neoverených informácií, mal by mať minimálne požiadavky na životný priestor približne 4 - 6m2 a výška 2m. Odporúča sa vonkajší výber - tamarín ma rád slnko. Vlhkosť vzduchu by mala byť 80%. Ten to druh opičiek je hyperaktívny, stále behajú a skáču preto im v ubikácií nesmie chýbať množstvo konárov. Potrebný je aj domček na spanie. Potrava musí obsahovať pestrú ponuku ovocia a zeleniny, okrem toho je potrebné občas dávať aj živočíšnu potravu ako napríklad cvrčky, sarančatá..

Poloopice (Prosimiae): makiovité (Cheirogaleidae), ksukolovité (Daubentoniidae), lorisovité (Lorisidae), kombovité (Galagonidae), lemury kata (Lemur catta), okáľovité (Tarsiidae), mirikiny (Aotinae)

Požiadavky na priestor

Makiovité, loriovité, okáľovité a menšie druhy komb (Galago senegalensis) sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách na ploche najmenej 3 m2 pre pár s minimálnou výškou 2,5 m. Sú veľmi pohyblivé, dlhé skoky, dôležitá výška, rodina môže mať niekoľko členov, preto je potrebné pre každé ďalšie zviera zväčšiť plochu o najmenej 0,2 m2.

Kombovité a okálovité sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách na ploche najmenej 3 m2 s minimálnou výškou 2 m.

Komba veľká (Otolemur crassicaudatus) a mirikiny sa chovajú v pároch na ploche najmenej 6 m2 s minimálnou výškou 2,5 m alebo v rodinných skupinách s dodatočnou plochou pre každé ďalšie zviera najmenej 0,5 m2.

Ksukolovité sa chovajú v pároch alebo v pároch s mláďaťom na ploche najmenej 9 m2 s minimálnou výškou 3 m.

Klimatické podmienky

Primáty s nočnou aktivitou pochádzajú z tropických krajín, preto sa chovajú výhradne vo vnútorných priestoroch s teplotou 20°C až 25°C. Žiaduce je ich umiestnenie v nočných pavilónoch, kde je treba zohľadniť sezónnu variabilitu dĺžky dňa. Vzdušná vlhkosť sa pohybuje v rozpätí 50 - 75%, pričom okáče potrebujú relatívnu vlhkosť vzduchu až 85% pri teplote 30°C.

Obohatenie priestoru

Vertikálne aj horizontálne možnosti lezenia s množstvom možností úkrytu. Prírodné konáre najlepšie absorbujú pachové látky všetkých primátov, ktoré značkujú. Maki vevericovitý, maki hrubochvostý, ksukoly, lory, komby a okáče potrebujú drevené hniezdne boxy v hornej časti chovného priestoru. Pre mirikiny musí byť hniezdny box dostatočne veľký, aby sa do vnútra zmestila celá rodinná skupina. Konáre s lístím, drvená kôra, rašelina a suché lístie sú vhodným podkladovým ale aj hniezdnym materiálom.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch alebo malých rodinných skupinách. U maki vevericovitého môžu byť chované 2 - 3 príbuzné samičky s dvomi samcami.

Výživa

Kŕmenie dvakrát denne. Nutná je pestrá ponuka ovocia a zeleniny, okrem toho kŕmna dávka musí obsahovať živočíšnu potravu ako napríklad cvrčky, sarančatá, larvy potemníka a jednodňové mláďatá myší.

Odchyt a transport

Najjednoduchší odchyt je prepustením zvierat do transportnej bedne priamo z hniezdneho boxu. Inak sa odchyt realizuje ručne s odchytovými rukavicami alebo sieťou. Zvieratá sa transportujú individuálne.


Tany a poloopice (Tupaiidae a Lemuridae)


Požiadavky na priestor

Tany a poloopice sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách, na minimálnej ploche vnútorného priestoru pre pár s minimálmou výškou a dodatočnou plochou pre každé ďalšie zviera.

Tany (Tupaiidae): 3,0 m2, výška 1,5 m, ďalšie zviera 0,25 m2
Lemury (okrem vari a kata): 9,0 m2, výška 2,5 m, ďalšie zviera 1,0 m2
Vari (Varecia variegata, Lemur catta): 12,0 m2, výška 3,0 m, ďalšie zviera 2,5 m2
Sifaky (Propithecus): 30,0 m2, výška 3,0 m, ďalšie zviera 3,00 m2

Klimatické podmienky

Teplota miestnosti: 18 - 20°C.
Relatívna vlhkosť vzduchu: 40 - 70%.
Dĺžka svetelného dňa: 12 hodín.
Tany a lemury sivé sú citlivé na chlad. Pri teplotách nad bodom mrazu môžu byť všetky lemury vo vonkajších výbehoch s voľným prístupom do vnútorných priestorov. Vonkajší výbeh musí mať zatienenie.

Obohatenie priestoru

Horizontálne aj vertikálne smerujúce konáre z prírodného dreva. Široké vodorovné miesta na sedenie, kde môže naraz spolu sedieť celá skupina. Vhodné sú vonkajšie výbehy s prírodným porastom. Drevené pôrodné domčeky je potrebné umiestniť vo vyšších častiach výbehu. Pre tany je nutné mať dve spacie bedne pre jedno zviera. Samice vari potrebujú dva hniezdne boxy. Pri chove na ostrovoch je nutné zohľadniť, že lemury zle plávu, a preto je nutná okrajová zóna s pásom plytkej vody. Zvieratá musia mať k dispozícii materiál na zamestnanie sa, napr. kŕmenie na rôznom mieste, rozhádzané krmivo a rôzne predmety.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch alebo rodinných skupinách. Lemury je možné chovať vo veľkých, rastlinstvom osadených výbehoch v rodinných skupinách alebo v skupinách zložených z niekoľkých druhov.

Výživa

Kŕmenie trikrát denne. Pestrá ponuka ovocia, zeleniny, meniaca sa v závislosti od ročného obdobia. Živočíšna bielkovina vo forme tvarohu, vajec, mlieka, olistených konárov. Lemury sivé potrebujú pravidelné podávanie bambusu, katy seno, slamu a kôru. U tán je možnosť prikrmovania mäsom, jednodennými myšami a larvami potemníkov.

Odchyt a transport

Tany sa transportujú individuálne, v malých, senom vyložených kontajneroch. Lemury sa vlákajú do transportných kontajnerov na potravu alebo cez sťahovacie zariadenie, aby sa vyhlo ich odchytu do sietí. Transportujú sa individuálne.


Kosmáčovité (Callitrichidae)


Požiadavky na priestor

Kosmáčovité sa chovajú v pároch alebo v rodinných skupinách na minimálnej ploche vnútorného priestoru 5 m2 s minimálnou výškou 2 m. Pre kosmana zakrpateného je postačujúca plocha 4 m2.

Klimatické podmienky

Teplota vo vnútornom priestore sa musí pohybovať v rozpätí 18 - 24°C. Pri teplote nad 5°C môžu zvieratá ešte používať vonkajšie výbehy. Vonkajšie výbehy musia byť slnečné a musia poskytovať tieň.

Obohatenie priestoru

Množstvo vertikálnych a horizontálnych konárov slúžiacich na šplhanie, behanie a skákanie. Potrebné je množstvo možností úkrytu a utiahnutia sa do ústrania, hlavne v horných častiach výbehu. Sedacie plošiny, na ktorých môže spoločne sedieť celá rodina. Hniezdne boxy pre každú rodinnú skupinu oddelene. Vizuálnemu kontaktu so susednými skupinami kosmanov zabrániť nepriehľadnými stenami. Vonkajšie výbehy je potrebné čiastočne zastrešiť, vhodná je prírodná pôda s porastom.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch alebo rodinných skupinách.

Výživa

Pri výhradnom chove vo vnútorných priestoroch, bez vonkajšieho výbehu, a v zimných mesiacoch dodávať vitamín D. Pestrá ponuka ovocia a zeleniny. Krmivo musí byť bohaté na živočíšne bielkoviny, vitamíny a minerály. Pre rodinu rozdeliť dávku do viacerých kŕmnych misiek. Ako potravu, ktorá zamestná, podávať lístie, celé rastliny kukurice, celé ovocie, kúsky dreva s medom, živý hmyz atd..

Odchyt a transport

Kosmanovité sú veľmi citlivé na stres. Ak sa používajú odchytové siete, je treba voliť ako materiál látku, lebo kosmanovité ľahko uviaznu pazúrikmi v okách siete. Odchyt je možný realizovať aj ručne pomocou kožených rukavíc. Transportujú sa individuálne.


Malpovité (Cebidae)


Požiadavky na priestor

Druhy prevažne obývajúce stromy, z ktorých zriedkavo schádzajú. Žiaduci je prístup k vnútorným a k vonkajším priestorom, ktoré musia mať približne rovnaké rozmery pre pár lebo skupinu do 5 zvierat.

Kotul (Saimiri), titi (Callicebus) a malé druhy sák: plocha najmenej 8 m2 s výškou 3 m a plochou pre každé ďalšie zviera 1 m2.
Veľké druhy sák, uakari (Pitheciinae) a vrešťany (Alouatta): plocha najmenej 10 m2 s výškou 3 m a plochou pre každé ďalšie zviera 2 m2.
Malpa (Cebus) (pre pár): plocha najmenej 16 m2 s výškou 3,0 m a plochou pre každé ďalšie zviera 3 m2.
Pavúčiak (Atelinae) (pre pár): plocha najmenej 16 m2 s výškou 3,0 m a plochou pre každé ďalšie zviera 4 m2.

Klimatické podmienky

Okrem málp a pavúčiakov dlhosrstých sú pavúčiaky relatívne citlivé na chlad. Titi, saki a vreštany potrebujú vysokú relatívnu vlhkosť vzduchu a vysokú teplotu nad 23°C. Titi, saki, uakari a veršťan môžu navštevovať vonkajšie výbehy len v letných mesiacoch.

Obohatenie priestoru

Chovný priestor je nutné obohatiť v rôznych výškach množstvom zariadení vhodných na šplhanie a húpanie (laná, siete, visuté rohože, lavičky). Priestor musí byť členený vizuálnymi zábranami a zákutiami a inými možnosťami na úkryt a stiahnutie sa do ústrania, predovšetkým v hornej časti priestoru. Vrešťany a sakii potrebujú množstvo štruktúr, na ktoré sa môžu uchytiť chvostom. Pavúčiaky a kotúle potrebujú široké miesta na spánok, aby mohlo byť spolu viac zvierat. Ostrovy pre pavúčiaky by mali mať spád do vody pozvoľný. Vodná priekopa musí mať šírku najmenej 4 m a hĺbku vody najmenej 1,2 m. Pri nižšej hladine a kratšej vodnej priekope hrozí nebezpečenstvo prebrodenia a úniku.

Sociálna štruktúra

Žijú vo veľkých rodinných skupinách a tlupách. Saki bielonosý a titi žijú v rodinných skupinách.

Výživa

Kotúle, malpy, pavúčiaky dlhosrsté a pavúčiaky sú prevažne bylinožravce. Potrebujú bohatú ponuku ovocia a zeleniny, obilnín a orechov atd.. Zo živočíšnych produktov potrebujú tvaroh, sarančatá, múčne červy, jednodňové myši, vajcia, varené mäso, varenú rybu alebo mlieko. Je nutné mať viac kŕmnych miest, aby sa k potrave dostali aj zvieratá s nižším hierarchickým postavením v skupine.

Odchyt a transport

Odchyt do sietí alebo zahnaním do kontajnera. U samcov pavúčiaka a pavúčiaka dlhosrstého je medikamentózne zkľudnenie vhodné. Titi a kotúle je vhodné chytať do rúk s koženými rukavicami. Transport v kontajneroch individuálne.


Mačiakovité (Cercopithecidae)


Požiadavky na priestor

Najnižšia výška výbehu vonku 2,5 m a vo vnútri 2,0 m. Najmenšia plocha výbehu vonku 25 m2, vnútri 10 m2 pre skupinu 2 až 5 zvierat; pre každé ďalšie zviera je potrebné zväčšiť plochu vonku o 3 m2 a vo vnútri o 1,5 m2.

Klimatické podmienky

Teplota vo vnútornom priestore musí byť najmenej 16°C. Pri teplotách pod bodom mrazu pobyt vo vonkajších výbehoch môže byť len krátkodobý. Výnimka: Mačiak zelený a formy obývajúce horské lesy, môžu mať vnútornú teplotu 12°C až 14°C, inak ako je uvedené vyššie.

Obohatenie priestoru

Možnosť šplhania, vizuálne zábrany, zákutia a iné možnosti stiahnutia sa do ústrania pri chove viac ako dvoch zvierat. Možnosť hry a zamestnania sa konármi, slamou, a pohyblivými štruktúrami ako sú laná, reťaze atd..

Ohradenie výbehu

Mreže alebo plot ako uzavretá klietka s neprekonateľnou manžetou. Elektrické ohradníky možno použiť len pri veľmi rozľahlých výbehoch. Hladké steny alebo suchá priekopa s výškou respektíve hĺbkou 3,5 m. Vodné priekopy mačiaky príležitostne prekonávajú, musia byť preto na vonkajšej strane 1,0 m hlboké a ohraničené hladkou stenou alebo inou nezdolateľnou prekážkou, prečnievajúcou 1,0 m nad vodnú hladinu.

Sociálna štruktúra

Solitárne držanie len vo výnimočných prípadoch a len krátkodobo. Chov prinajmenšom v pároch, inak v rodinných alebo háremových skupinách. Dorastajúce samce musia byť včas oddelené zo skupiny, ešte pred ich napadnutím vodcom skupiny. Chov skupiny mladých samcov je možný bez kontaktu so samicami.

Výživa

Kŕmenie najmenej dvakrát denne rozmanitým krmivom z ovocia a zeleniny, z obilnín, z dostatku živočíšnej bielkoviny, z konárov s lístím, z kukurice atd. sstémom „potrava hrou“.

Odchyt a transport

Sieťou, sťahovacími prielezmi alebo medikamentózna sedácia, hlavne u dospelých samcov. Transportný kontajner musí mať rozmery umožňujúce zvieraťu sedieť a ležať. Prepravujú sa individuálne, vo výnimočných prípadoch po dvoch (mláďatá, samica s mláďaťom).


Mačiak talapoin (Miopithecus talapoin)


Požiadavky na priestor

Minimálna výška výbehu vonku 2,5 m, vnútri 2,0 m. Najmenšia plocha výbehu vonku 15 m2, vnútri 6 m2 pri skupine do 5 zvierat; pre každé ďalšie zviera je potrebné zväčšiť priestor o 1 m2 vonku a o 0,5 m2 vnútri.

Klimatické podmienky

Podobne ako mačiaky.

Obohatenie priestoru

Podobne ako mačiaky.

Ohradenie výbehu

Mreža alebo plot ako uzavretá klietka alebo s neprekonateľnou manžetou. Elektrické ohradníky možno použiť len ako doplnkové istenie. Hladké steny alebo suchá priekopa s výškou respektíve hĺbkou 3,0 m. Vodná priekopa len s neprekonateľnou vonkajšou manžetou (podobne ako pri mačiakoch), talapoini veľmi dobre plávajú.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch, v rodinách alebo v tlupách alebo v zmiešaných skupinách s viac ako jedným dospelým samcom. Chov skupín mladých samcov je možný.

Výživa

Podobne ako mačiaky.

Odchyt a transport

Podobne ako mačiaky.


Mačiak husársky (Erythrocebus patas)


Požiadavky na priestor

Podobné ako pre mačiaky, ale s plochou najmenej 30 m2.

Klimatické podmienky

Vo vnútornom priestore najmenej 14°C, pri teplotách pod bodom mrazu iba krátkodobý pobyt vonku (dispozícia k omrzlinám chvosta).

Obohatenie priestoru

Podobné ako pre mačiaky.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako pre mačiaky s vodnou priekopou širokou najmenej 4 m.

Sociálna štruktúra

Podobné ako u iných mačiakov.

Výživa

Podobná ako u iných mačiakov.

Odchyt a transport

Podobne ako u iných mačiakov.


Mangabeje (Cercocebus spp.)


Požiadavky na priestor

Výška klietky najmenej 2,5 m vonku, ostatné nároky ako mačiak husársky.

Klimatické podmienky

Podobné ako u iných mačiakov.

Obohatenie priestoru

Podobné ako u iných mačiakov.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako u iných mačiakov.

Sociálna štruktúra

Podobné ako u iných mačiakov.

Výživa

Podobné ako u iných mačiakov.

Odchyt a transport

Podobné ako u iných mačiakov.


Makaky (Macaca spp.)


Nárok na priestor

Podobné ako u mačiakov.

Klimatické podmienky

Makaky horské, makaky japonské a magoti môžu byť celoročne chované vo vonkajších výbehoch s nevyhrievanými prístreškami, chránenými proti vetru a dažďu. Rhesusy a makaky sviňochvosté môžu byť tiež celoročne chovné vo vonkajších výbehoch ale s možnosťou pobytu v ľahko vyhrievaných vnútorných priestoroch (5°C - 8°C). Makak krabožravý, makak bonet, makak vanderu, makak čierny a makak chocholatý musia mať prístup do vnútorných priestorov s teplotou najmenej 12°C.

Obohatenie priestoru

Podobné ako u mačiakov.

Ohraničenie výbehu

Vodné priekopy, ohraničujúce výbeh, musia byť asi 1,0 m hlboké a obklopené hladkou stenou alebo inou neprekonateľnou prekážkou, ktorá prečnieva nad vodnú hladinu minimálne 1,2 m.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch, v rodinách, v hárem alebo v čriede. Chov skupín mladých samcov je možný.

Výživa

Podobne ako u mačiakov.

Odchyt a transport

Podobne ako u mačiakov.


Pavián pláštikový (Papio hamadryas)


Požiadavky na priestor

Podobné ako u mačiaka husárskeho.

Klimatické podmienky

Môžu byť po celý rok chované vo vonkajších výbehoch, ak majú k dispozícii mierne vykurované vnútorné priestory (5°C - 8°C).

Obohatenie priestoru

Podobné ako u mačiakov.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako u mačiakov.

Sociálna štruktúra

Chov paviánov pláštikových pokiaľ je to možné v háremových skupinách, stepné paviány podobne ako makaky. Pri chove väčších skupín s viacerými dospelými samcami musí byť výbeh dostatočne štruktúrovaný a zodpovedajúcej veľkosti. Chov skupín mladých samcov je možný.

Výživa

Podobne ako u mačiakov.

Odchyt a transport

Podobne ako u mačiakov, pre dospelé samce sú nutné stabilné transportné kontajnery ( transportný kontajner pre šelmy).


Drily a mandrily (Mandrillus spp.)


Požiadavky na priestor

Podobné ako u mačiaka husárskeho.

Klimatické podmienky

Podobné ako u mačiakov.

Obohatenie priestoru

Podobné ako u mačiakov.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako u mačiakov, vodné priekopy príležitostne prekonávajú a musia byť preto vnútri ohraničené hladkou stenou, ktorá prevyšuje vodnú hladinu najmenej o 1,2 m.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch alebo ako v háreme. Chov skupín mladých samcov je možný.

Výživa

Podobne ako u mačiakov.

Odchyt a transport

Podobné ako u paviánov.


Pavián dželada (Theropithecus gelada)


Požiadavky na priestor

Podobné ako u mačiaka husárskeho.

Klimatické podmienky

Podobné ako u paviánov.

Obohatenie priestoru

Podobné ako u mačiakov.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako u paviánov.

Sociálna štruktúra

Chov je možný v háremovej skupine, dorastajúci samci musia byť včas zo skupiny odstránení. Pri chove viac než jednej háremovej skupiny musí byť k dispozícii veľmi veľký (minimálne 200 m2), dobre štruktúrovaný vonkajší výbeh a veľmi veľké alebo pre každý hárem oddelené vnútorné zariadenie. Chov skupín mladých samcov je možný.

Výživa

Sú potravnými špecialistami. Kŕmia sa ako mačiaky, ale musia mať stály prístup k tráve alebo senu, inak ako mačiaky a musia sa kŕmiť manšími dávkami.

Odchyt a transport

Podobne ako iné paviány.


Guerézy (Colobinae)


Požiadavky na priestor

Podobné ako u mačiaka husárskeho s minimálnou výškou 3 m.

Klimatické podmienky

Vo vnútorných priestoroch nesmie teplota klesnúť pod 20°C, pre formy obývajúce horské lesy najmenej 15°C. Pri mierne mrazivom počasí možný krátkodobý pobyt vonku.

Obohatenie priestoru

Podobné ako u mačiakov, v hornej časti výbehu musia byť k dispozícii dostatočne veľké dosky alebo konáre na sedenie, ktoré umožnia spoločný odpočinok celej skupine. Dlhé chvosty (až 75 cm) musia pritom visieť a nesmú byť v kontakte s podlahou.

Ohraničenie výbehu

Podobne ako u mačiakov, drilov a mandrilov.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch alebo skupinách.

Výživa

Guerézy sú špecializované listožravce. Čiastočné preorientovanie na listovú zeleninu a malé množstvá ovocia je možné. Kŕmenie minimálne trikrát denne.

Odchyt a transport

Podobné ako u mačiakov.


Langury a hulmany (Pygathrix spp. et Presbytis spp.)


Požiadavky na priestor

Podobné ako u mačiakov, u hulmanov podobne ako u mačiaka husárskeho s minimálnou výškou výbehu 3 m.

Klimatické podmienky

Teplota vo vnútorných priestoroch nesmie dlhodobo klesnúť pod 18°C, druhy obývajúce horské lesy (Presbytis geei, P. hosei, P. senex) sú voči teplotným zmenám odolnejšie a stačí im vnútorná teplota 12°C - 14°C. Pobyt vonku pri teplotách pod bodom mrazu je možný len krátkodobý.

Obohatenie priestoru

Podobné ako u mačiakov.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako u mačiakov.

Sociálna štruktúra

Chov v pároch alebo prednostne v háremových skupinách. Chov skupín mladých samcov je možný.

Výživa

Podobne ako u gueréz. Hulman je menej špecializovaný.

Odchyt a transport

Podobne ako u mačiakov.


Langury duk a kahau (Pygathrix nemaeus et Nasalis spp.)


Požiadavky na priestor

Vnútorné aj vonkajšie výbehy musia mať plochu najmenej 20 m2 s výškou najmenej 3 m.

Klimatické podmienky

Pre langury duk a kahau nie je pobyt vonku príliš vhodný. Citlivo reagujú na chlad a neprivyknú na nízke teploty. Teploty vo vnútornom priestore musí byť najmenej 23°C, relatívna vlhkosť vzduchu najmenej 70%. Vonkajšie výbehy musia poskytovať ochranu pred slnkom a dažďom. Langur indočínsky znáša zimu a je schopný krátkodobo žiť na snehu.

Obohatenie priestoru

Usporiadanie výbehu s vizuálnymi zábranami, zákutiami a ďalšími možnosťami sa stiahnuť do ústrania. Dlhé úseky na behanie, dostatok pevných aj hojdacích prvkov. Vysoké klietky a vysoko umiestnené miesta na sedenie, ktoré poskytujú priestor viacerým zvieratám. Siete a laná sú vhodnejšie z umelých vlákien (nie prírodné laná).

Sociálna štruktúra

Môžu byť chované skupiny 3 - 10 zvierat. Dospelé samce sú neznášanlivé. Chov samčích skupín je možný.

Výživa

Pre týchto potravinových špecialistov sú nutné 3 zeleninovo-ovocné jedlá denne a niekoľko dávok lístia. Náhradné krmivo (zelenina, ovocie, obilniny) musia byť bohaté na celulózu a vlákninu. Môže byť podávaná iba v malých porciách. Potraviny ako banán, ryža, chlieb, orechy musia byť podávané veľmi opatrne. Lístie ponúkať vo väčšom množstve. V zime vo zmrazenej forme a stálo zelené. Z živočíšnych produktov kravské mlieko, varené vajíčka a sarančatá.

Odchyt a transport

Transportný kontajner pristaviť ku klietke a zvieratá na ňu privykať postupne potravou. Transportný kontajner musí mať také rozmery, aby v nej zvieratá mohli sedieť. Prepravujú sa vždy individuálne.


Ľudoopi (Homonidae)


Požiadavky na priestor

Výška pri uzavretých výbehoch vonku a vo vnútri 4,0 m. Plocha výbehu vonku a vnútri najmenej 100 m2 pre základnú skupinu; pre každé ďalšie zviera je potrebné priestor zväčšiť o 10 m2. Vo výnimočných prípadoch je možný chov v tzv. tropických pavilónoch iba s vnútorným zariadením. Potom je potrebných 200 m2 pre skupinu. Rozhodujúcim je priestor využiteľný pre zvieratá. Pri výbehoch zvrchu otvorených je nutné sa postarať o väčšie využitie priestoru zväčšením plochy a zväčšením množstva vybavenia na šplhanie a na lezenie.

Klimatické podmienky

Teplota vo vnútorných priestoroch nesmie poklesnúť pod 16°C na viac ako 10 hodín. Znášajú vonkajšie teploty až do 0°C, ak majú voľný vstup do vnútorných priestorov a vonkajší výbeh je chránený pred vetrom a dažďom. Veľké teplotné rozdiely medzi vonkajším a vnútrným prostredím nad 10°C môže viesť k prechladnutiu. Pri teplotách pod bodom mrazu musí byť pobyt vonku obmedzený na krátky čas.

Obohatenie priestoru

Zariadenia na šplhanie a hojdanie a možnosti na sedenie je treba umiestniť v rôznych výškach nad zemou a tým maximálne využiť priestor, ktorý je k dispozícii. Vizuálne zábrany, zákutia alebo iné možnosti stiahnuť sa do ústrania, možnosť obiehania prostredníctvom spojovacích dverí medzi jednotlivými priestormi sú dôležitým faktorom pri sociálnom nepokoji. Možnosti oddelenia (s kontaktnou mrežou), možnosť hry a zamestnania sa, materiál ku stavbe hniezd na spánok.

Ohraničenie výbehu

Mreža (ak je konštrukčne zabezpečená a hore uzavretá), bezpečnostné sklo alebo hladké steny. Suché priekopy a vodné priekopy musia byť obzvlášť dobre zabezpečené proti spadnutiu a utopeniu zvierat.

Sociálna štruktúra

Sociálna štruktúra skupiny by mala zodpovedať prírodným pomerom. Základná skupina sa skladá z jedného samca a dvoch samíc s mláďatami, ale skupina môže byť aj väčšia, pričom orangutany tvoria istú výnimku, pretože sa dajú chovať samostatne, mláďa vždy s matkou alebo s inými mláďatami. Trvalý chov v pároch u šimpanzov, bonobo a goríl je neprirodzený a preto nežiaduci. Solitárny chov ľudoopov je prípustný len v odôvodnených výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody alebo sociálne dôvody-neznášanlivosť).

Výživa

Minimálne trikrát denne, tak aby zodpovedala nárokom jednotlivých druhov. Potrava má byť pestrá, zložená z ovocia a zeleniny, s dostatkom živočíšnej bielkoviny, listy alebo vetvičky (aj v zime). Dôležité je aj kŕmenie systémom „potrava hrou“ (rozsypané obilie, umelé termitiská, tyčinky s hrozienkami a podobne).

Odchyt a transport

Medikamentózna imobilizácia. Transportný kontajner musí mať rozmery umožňujúce sedenie a ležanie. Transportujú sa individuálne, matka spolu s mláďaťom. Transport musí sprevádzať zvieraťu známa osoba, zodpovedná za starostlivosť o zviera počas prepravy.


Gibonovité (Hylobatidae)


Požiadavky na priestor

Gibony sa chovajú v uzavretých priestoroch s minimálnou výškou 3,5 m a dĺžkou najmenej 8 m pri celkovej ploche výbehu 50 m2 pre skupinu 2 - 4 zvierat; pre každé ďalšie zviera je potrebné zväčšiť plochu výbehu o 8 m2. Vnútorný výbeh musí byť porovnateľný s vonkajším výbehom pre prípad znemožneného prístup do vonkajšieho výbehu po dlhší čas (v zime, rekonštrukcia,...). Rozhodujúci je využiteľný priestor pre zvieratá. Priestor výbehu musí mať dostatočne vysoké a dlhé konštrukcie umožňujúce brachiáciu zvierat. Chov na ostrovoch, obklopených vodou je možný.

Klimatické podmienky

Teplota vo vnútornom priestore nesmie klesnúť pod 10°C (pri gibónoch kapucínskych a siamangoch pod 15°C). Pri voľnom prístupe do vnútorných priestorov znášajú lary a gibony striebristé po aklimatizácii mráz.

Obohatenie priestoru

Zariadenia na šplhanie a hojdanie umožňujúce brachiáciu. Možnosť sedenia v rôznych výškach, vizuálne zábrany, zákutia alebo iné možnosti stiahnutia sa do ústrania, možnosti oddelenia.

Ohraničenie výbehu

Podobné ako pre ľudoopy (suché priekopy sú nevhodné).

Sociálna štruktúra

Gibony a siamangy je nutné chovať tak ako to zodpovedá ich prírodnej sociálnej štruktúre v pároch alebo v rodinách. Držanie oddelene je možné len vo  výnimočných prípadoch a len krátkodobo.

Výživa

Kŕmenie dvakrát denne; pestrá strava zložená z ovocia a zeleniny, s dostatkom živočíšnych bielkovín.

Odchyt a transport

Medikamentózna imobilizácia, iba v priaznivých priestorových podmienkach podberákom. Transport ako u ľudoopov, doprovod ošetrovateľa nie je nutný.


 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2024 J&D MEDIA s.r.o.